Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Mycket goda resultat på Vimmerby gymnasium

Mycket goda resultat på Vimmerby gymnasium

Publicerad den 22 december 2016 Barn & utbildning

I veckan släppte Skolverket gymnasieskolans resultat för 2016. Resultatet visar att avgångseleverna i Vimmerby lyckades bättre än genomsnittet för kommunala gymnasieskolor i både Kalmar län och i riket och trenden över tid är tydligt positiv. Det blev en riktigt trevlig julklapp till elever och personal.
– Siffrorna är ett kvitto på väl utfört arbete av mina medarbetare på gymnasiet och eleverna som läser där, säger Alf Olsson, verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning.

I Skolverkets databas SIRIS publiceras under året en mängd olika fakta om landets skolor och deras resultat. Genom detta kan jämförelser göras över tid och med andra skolor och kommuner. Tidigare under hösten visade rapporten ”Öppna jämförelser” från SKL, Sveriges kommuner och landsting, att Vimmerby gymnasiums resultat från 2015 stod sig bra i jämförelse med andra skolor i landet. Resultaten för 2016 är ännu högre.

– Det är roligt att vårt arbete ger resultat. Eleverna har gjort ett fantastiskt jobb och uppnått bra betyg vilket vi alla gläds åt. Lärarna har stort engagemang för sitt arbete och det bidrar till att eleverna utvecklas. Vi har under ett par år haft ett skolutvecklingsprojekt med mål att bland annat höja måluppfyllelsen. Siffrorna visar att vi är på rätt väg, säger Anna-Kristina Mäkitalo, rektor på Vimmerby gymnasium.

 Andelen som tog examen från nationella program ökade till 84 %, vilket är betydligt bättre än rikets 75 %. Den positiva utvecklingen syns också genom att en större andel elever är behöriga till högskola efter sina gymnasiestudier. Inom alla programtyper får också eleverna allt högre betyg och yrkesprogrammen nu ligger på samma nivå som genomsnittet för alla kommunala gymnasieskolor i Kalmar län, efter att tidigare ha legat något lägre.

 Alf Olsson, verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning, ser en tydlig koppling till ett förändrat arbetssätt på skolan: 

– Skolan följer ett inslaget skolutvecklingsspår som jag tror bidrar stark till dessa resultat. Även om ingen annan än eleven kan ta ansvar för sina studier så kan vi försöka ha en miljö som stimulerar till studier. Då kan lärare och personalen få förutsättningar att ta eleven ett steg längre än vad eleven själv trodde var möjligt. Sen är det är extra roligt att vi placerar oss så bra i relation till andra kommunala skolor i länet.

Sidan uppdaterad den 22 december 2016

Kontakt


  • Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning
    Direkt: 0492-76 92 52