Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Undersökningsresultat från barn- och utbildningsförvaltningen

Undersökningsresultat från barn- och utbildningsförvaltningen

Publicerad den 12 maj 2011 Barn & utbildning

Nu är vår stora undersökning som grundar sig på våra värdeord Ansvar - Mod - Fantasi genomförd för andra året. Undersökningen har genomförts i undersökningsverktyget Incito och har riktat sig till medarbetare, elever och föräldrar. Resultaten från de olika grupperna hittar du i den högra kolumnen på sidan under "Länkar och dokument".

I filerna ser du dels resultatet grafiskt i ett så kallat stjärndiagram där mittpunkten på stjärnan innebär att den svarande inte alls instämmer med påståendet medan stjärnans yttre gräns innebär att den svarande istället instämmer fullt ut med påståendet.

I dessa sammanställningar så representerar den gröna linjen medelvärdet för de respektive grupperna år 2010 och den röda linjen medelvärdena för år 2011. Medelvärdena finns också återgivna i sifferform på första sidan. På sida två finns påståendena som de svarande har fått ta ställning till utskrivna.

Vi genomför inom förvaltningen så kallade GAP-analyser på olika nivåer inom organisationen i vilka resultatet av enkäterna kommer att användas som ett underlag för att diskutera vilka faktiska åtgärder som bör vidtas för att möta behov av utveckling där så tycks behövas.

Ifall du har frågor eller funderingar, se "Kontakt" i den högra kolumnen på denna sida.

Sidan granskad den 12 maj 2011