Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Elevhälsa och elevstöd

Elevhälsa och elevstöd

Begreppet elevhälsa innebär att främja god hälsa, god arbetsmiljö och goda sociala relationer i förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet. Det handlar också om att stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen.

Elevhälsa är hela skolans uppdrag. Till stöd för elevhälsoarbetet finns särskild personal som arbetar med medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Vimmerby kommuns elevhälsopersonal är skolläkare, skolsköterskor, skolpsykolog, skolkuratorer, talpedagoger och specialpedagoger.

I kolumnen till höger eller rubrikerna till vänster kan du klicka dig vidare till respektive funktion för vidare information.

Barn och ungas psykiska hälsa 

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger. Vi har samlat information om några av de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Det finns också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. 

Koll på soc är en ny webbplats där barn och unga kan få svar på frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med. Bakom satsningen står Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. 

Filmer om orosanmälningar när barn far illa och om socialtjänstens arbete

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Nu finns det filmer på Socialstyrelsens hemsida som handlar om orosanmälningar och om socialtjänstens arbete. Länk till Vimmerby socialförvaltning.

Sidan granskad den 27 december 2016