Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Elevhälsa och elevstöd / Skolpsykolog

Skolpsykolog

I Vimmerby finns en skolpsykolog, som riktas mot samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i hela kommunen. Det innebär att skolpsykologen utgör en specialistresurs för verksamheterna.

Skolpsykologen är främst en resurs för rektor i dennes ansvar att utreda orsaker när en elev har skolsvårigheter och hinder för att nå de kunskapsmål skolan har. Tillsammans med den pedagogiska personalen, specialpedagoger och ibland skolkurator och skolhälsovården, utreder skolan vägar för att hjälpa eleven. I det arbetet finns skolpsykolog som en resurs.

Skolpsykologen konsulteras av lärare för handledning kring lärares bemötande av skolsvårigheter.

Efter föräldrars samtycke, och i samråd med föräldrarna, kan skolpsykolog träffa en enskild elev för individuell utredning. Metoder som används i sådan utredning är ofta något test, observationer och samtal.

Ett mål i skolan är att barn ska få den hjälp de behöver i ett tidigt skede och att förebygga att problem uppstår. Skolpsykolog riktas därför också mot organisationen, att på olika sätt bidra med psykologisk kompetens internt i skolan och förvaltningen.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt