Du är här: Hem / Barn & utbildning / Elevhälsa och elevstöd / Specialpedagoger

Specialpedagoger

Specialpedagogen har som uppgift att i samverkan med förskola och skola identifiera och analysera orsaker till barns, elevers eller gruppers svårigheter. Specialpedagogen arbetar också med kartläggning och kvalificerad undervisning, och genomför träningsprogram med eleverna eller arbetar i särskilda undervisningsgrupper.

Specialpedagog kallas den som genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Den specialpedagogiska utbildningen ger bland annat kunskaper för att handleda andra lärare på skolan och för att göra pedagogiska utredningar och handleda personal samt utveckla verksamheten.

Specialpedagogen har i grunden en lärarexamen och specialpedagogisk examen uppnås efter ytterligare högskolestudier. Specialpedagogen arbetar också med att utveckla arbetsformer och arbetssätt utifrån den enskilda planering som gjorts för ett barn, så att denne ges förutsättningar att delta i gruppens arbete och känna delaktighet och gemenskap.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt