Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Elevhälsa och elevstöd / Specialpedagoger

Specialpedagoger

Specialpedagogen har som uppgift att i samverkan med förskola och skola identifiera och analysera orsaker till barns, elevers eller gruppers svårigheter. Specialpedagogen arbetar också med kartläggning och kvalificerad undervisning, och genomför träningsprogram med eleverna eller arbetar i särskilda undervisningsgrupper.

Specialpedagogen arbetar också med att utveckla arbetsformer och arbetssätt utifrån den enskilda planering som gjorts för ett barn, så att denne ges förutsättningar att delta i gruppens arbete och känna delaktighet och gemenskap.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt