Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg
Penslar i en plåtburk

Välkommen till förskolan i Vimmerby kommun

Förskolan

I kommunen finns det 14 kommunala och 2 fristående förskolor. Dessutom erbjuds pedagogisk omsorg i Lilla Sverigebyn. 

Förskolan är en skolform som ska lägga grunden för lärandet som fortsätter resten av livet och ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen för förskolan. Förskolechefen ansvarar för förskolans verksamhet. 

Förskolorna i Vimmerby kommun har öppet måndag till fredag mellan kl 06.00-18.30.

Vad är allmän förskola? 

Alla barn som inte redan har plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten. Allmän förskola är avgiftsfri 15 timmar per vecka. I Vimmerby kommun erbjuds allmän förskola vecka 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och startar 1 september till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa.

Allmän förskola följer skolans läsår och lov.  

Förskolans uppdrag

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Läroplan för förskolan 98). Det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande formar arbetet i förskolan.

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn. 

Kan ett barn ha två förskoleplatser?

I Vimmerby kommun är det inte möjligt att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner. 

Utvecklingsdagar (Stängningsdagar)

Förskoleverksamheten har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Utvecklingsdagarna ger personalen möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier. 

Utvecklingsdagar våren 2018

12 mars Lunden, Junibacken, Snövit, Norrängen, Rumskulla, Katthult
13 mars Lilla Lunden, Kotten, Skogsbacken, Mosippan, Stenshult, Björkkullen, Backsippan, Bullerbyn

2 maj Snövit
7 maj Bullerbyn
8 maj Katthult
9 maj Skogsbacken, Backsippan
14 maj Stenshult
15 maj Björkkullen, Rumskulla, Lunden
22 maj Junibacken
28 maj Norrängen

Sommarstängd förskola och fritidshem 

Förskolorna i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. För de som behöver barnomsorg dessa veckor kommer Norrgårdens förskola vara öppen. 

Fritidshemmen i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. Astrid Lindgrens skolas och Vimarskolans fritidshem har öppet alla veckor under sommaren.

Barn boende i Djursdala, Södra Vi, Rumskulla och Gullringen erbjuds fritids på Astrid Lindgrens skolas fritidshem och barn boende i Storebro, Tuna och Frödinge erbjuds fritids på Vimarskolans fritidshem. 

Sidan uppdaterad den 8 mars 2018

Kontakt

Sommarstängt i förskola och fritidshem 2018

Förskolor och fritidshem i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. För de som har behov av omsorg i förskolan håller Norrgårdens förskola öppet. För omsorg i fritidshem har Astrid Lindgrens skolas och Vimarskolans fritidshem öppet alla veckor under sommaren.