Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor
Flicka håller upp sina händer som är fulla med fingerfärg

Förskolor

Förskolor i Vimmerby 

För barn mellan ett och fem år har Vimmerby 13 kommunala förskolor i hela kommunen att välja mellan. Dessutom finns det 2 fristående förskolor i kommunen. 

Här finns en presentation av våra förskolor, deras egna mål och speciella inriktning, hur de arbetar för att nå läroplanens mål och förskolans egen utvärdering.

Förskolan

Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år och verksamheten styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2010) och skollagen (Skollag 2010:800). Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Skollagen säger att:

  • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet ( 8 kap 2 §).
  • Barn ska from ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kkap 5 §). 
  • Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska from ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan (8 kap 6 §). 
  • Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola , om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. (8  kap 7 §).

Allmän förskola

Allmän förskola vänder sig till barn i åldern 3-5 år, från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och startar 1 september till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa.

Allmän förskola erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Sidan uppdaterad den 21 april 2017

Kontakt