Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Kotten i Frödinge

Kottens förskola

Kottens förskola ligger i Frödinge, en mil utanför Vimmerby.

Kottens förskola består av tre avdelningar varav en är i en paviljong. I paviljongen går barnen mellan 1-2 år. I huvudbyggnaden finns det barn mellan 3 och 5 år. Avdelningarna heter blå, grön och röd. Det är 9 pedagoger som arbetar här. Vi har ett stort samarbete mellan arbetslagen för att öka känslan av att vi är tillsammans på förskolan.

Våra grundstenar i verksamheten är Läroplanen för förskolan, verksamhetsplanen och likabehandlingsplanen. Vimmerby Kommun har även en vision som också är en stor del av vår verksamhet.

På Kottens förskola är det leken utomhus som är i fokus. Barnen på Kottens förskola ska möta närvarande och engagerade pedagoger varje dag. Barnens nyfikenhet, intresse och frågor styr hur personalen planerar verksamheten. Vi använder oss av olika medel t ex skapande, rörelse, musik och drama för att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. Genom att använda leken och barnens intressen hittar vi det lustfyllda lärandet. En stor del av verksamheten dokumenteras med hjälp av bild och text. Ibland tar vi även till andra medier, såsom drama och sång.

Vi har en stor gård och där finns det möjlighet för barnen att använda sin fantasi och få utlopp för sitt rörelsebehov. Vi har även ett skogsparti på gården och det ger oss ännu ett komplement i barnens lärmiljöer. Vi använder oss också av skogen runt omkring förskolan för att hitta ytterligare utmaningar för barnen. Omkring 75 % av personalen har utbildning i utomhuspedagogik vilket ger en aktiv och trygg miljö utomhus. Vi arbetar även aktivt med NTA, naturvetenskap och teknik för alla.

På förskolan finns det ett mottagningskök där personal från kostenheten arbetar. Maten lagas i ett centralkök och värms sedan upp på plats. Här serveras det frukostbuffé, lunch och mellanmål. Mellanmålet äter vi utomhus så länge vädret tillåter.

Förskolan utvärderar ständigt sin verksamhet genom utvecklingssamtal, enkäter, och föräldramöten. Dessa ger oss återkoppling av verksamheten utöver den viktiga dagliga kontakten med föräldrarna.

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017

Kontakt


  • Förskolechef
    Direkt: 0492-76 93 85

  • Bitr. förskolechef
    Direkt: 0492-76 94 79

  • Administratör förskolor samt Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem.
    Direkt: 0492-76 90 79

Besöksadress och telefon

Solvägen 10, Frödinge
598 95 Vimmerby

Avdelningar:
Grön 0492-76 97 10
Röd 0492-76 97 02
Blå 070-314 95 25