Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Linnéa i Vimmerby

Välkommen till förskolan Linnea i Vimmerby stad!

Förskolan Linnéa är en fristående förskola som från och med den 2 april 2013 drivs av MMC Education AB. Förskolan ligger i utkanten av Vimmerby. Förskolan har fyra avdelningar med åldersindelade grupper; Knoppar och Frön 1-2 år, Kvistar 3-4 år och Kottar 4-5 år.

Förskolans egna mål och speciella inriktning                                          

Vår verksamhet har sin grund i förskolans läroplan och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer. Vårt mål är att ha Reggio Emilia-profil på förskolan. Reggio Emilia är ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga. Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Miljön ska vara föränderlig och stimulerande. Vi vill ge barnen rika möjligheter till kreativa upptäckter.

Hur arbetar vi på förskolan för att nå målen                                          

På förskolan Linnéa genomsyrar dessa tre värdeord vår verksamhet; inbjudande, inflytande och inspirerande. Så långt det är möjligt finns mycket av inredning, material och andra saker på förskolan på sådan nivå att barnen själva kan nå dem. Vi vill synliggöra barnens lärande bland annat genom dokumentation. Vi arbetar även med olika projekt.

Förskolans egen utvärdering                                                             

Vi utvärderar vår verksamhet i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi får värdefull utvärdering i de dagliga samtalen med föräldrar och barn, utvecklingssamtal. Vi har föräldramöte, föräldraråd och utvecklingssamtal där TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) är grunden. Vartannant år ger vi ut enkäter till föräldrarna.

Information om utveckling och lärande

Vi informerar föräldrar om vad som sker i vår verksamhet genom tamburen (whiteboardtavla) och Linnéablad. Varje enskilt barn har sin egen pärm där vi lägger fokus på gruppens och den egna individens lärande.

Sidan uppdaterad den 27 december 2016

Kontakt

Adressuppgifter

Postadress
MMC Education AB
Traktorgatan 12
598 30 Vimmerby

Telefon
0492-100 91

Besöksadress
Traktorgatan 12, Vimmerby