Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Mosippan i Gullringen

Mosippans förskola

Mosippans förskola är en enavdelningsförskola som ligger i Gullringen, två mil norr om Vimmerby.

Förskolan har funnits sedan 1994 och är inrymd i en enplansvilla. Gården gränsar direkt till skogen vilket utnyttjas flitigt i verksamheten. I nära anslutning till förskolan ligger Brännebro skola och Brännässlans fritidshem.

Förskolans egna mål och speciella inriktning

Vi arbetar efter målen i förskolans läroplan. Stor vikt läggs vid lekens betydelse för barns utveckling.

Vår profilering är att jobba med utomhuspedagogik bland annat för att allt man kan göra inne, kan man också göra ute. 

Våra huvudsakliga mål 

 • Ge barnen positiva bilder av att vistats ute i ur och skur.
 • Erbjuda naturens tillgångar, där motorik, frisk luft och färger ger en värdefull grund att ha med sig i livet.
 • Utveckla motorik, koordinationsförmåga och förståelse att det är viktigt att ta hand om sig och må bra.
 • Uppmuntra barnen att vilja utveckla sin förmåga att bygga och skapa med hjälp av olika material och tekniker.
 • Se sin delaktighet i naturens kretslopp och sitt kunnande om växter och djur.
 • Utmana barnen i samtal på ett sätt som stimulerar barnens tänkande och språkutveckling.

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål?

Temaarbeten, samling och utomhuspedagogik är en del av de metoder som vi använder för att nå målen i läroplanen. Vi har också tillgång till en specialpedagog som besöker oss regelbundet, bland annat för handledning och stöd för pedagogerna. 

Förskolans egen utvärdering

En gång per läsår och vid behov har förskolan utvecklingssamtal och föräldramöten. Det förekommer enkätundersökningar. Den dagliga kontakten med föräldrarna anser vi på Mosippan är viktig och också en värdefull stund som kan ge återkoppling till verksamheten. 

Information om utveckling och lärande

Dagligen vid hämtning och lämning finns det tillfälle att informera om vad barnet varit med om och lärt sig. Via bildvisning på digital fotoram ges också möjlighet att ta del av verksamhetens innehåll. Utvecklingssamtalet är ett bra och viktigt tillfälle att på ett djupare plan prata om varje barn. Det är viktigt för oss på Mosippans förskola att ha ett bra föräldrasamarbete så att vi personal tillsammans med föräldrarna kan ge barnet bästa förutsättningen för att utvecklas.

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017

Kontakt


 • Förskolechef
  Direkt: 0492-76 94 21

 • Administratör förskolor samt Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem.
  Direkt: 0492-76 90 79

Besöksadress och telefon

Pechlins väg 10
598 73 Gullringen
0492-76 96 44