Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Snövit i Vimmerby

Snövits förskola

Snövits förskola ligger i ett bostadsområde i centrala Vimmerby med närhet till skog och natur.

På vår gård finns en egen pulkabacke och ett stort skogsparti i ena kanten av gården där det ges möjlighet för lek som är så viktig för barnens utveckling och lärande.

Snövits egna mål:

 • Skapa ett öppet demokratiskt klimat, där varje barn får uppleva sitt och andras värde.
 • Barnen känner trygghet och ser fram emot att komma till vår förskola.
 • Barn och vuxna visar respekt och bryr sig om varandra.
 • Att barnen har roligt och får fantisera och agera.
 • Ta till vara barnens lek och intressen och på det viset skapa en grund för lärandet på ett lustfyllt sätt.

Så arbetar vi för att nå läroplanens mål

Vi arbetar efter förskolans läroplan och kommunens skolplan. Vi sätter ord på vardagliga händelser så att barnen kan tolka, beskriva och förstå sin omvärld. De matematiska begreppen används dagligen. Vi ger barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Genom att ge barnen material och tid i den fria leken ställs de inför nya utmaningar som stimulerar lusten till lärande. Sagor, sånger, rim och ramsor ingår i det dagliga arbetet.

Förskolans egen utvärdering

Vår kvalitetsredovisning, våra utvecklingssamtal, föräldramöten och den dagliga kontakten med föräldrarna ger oss återkoppling av vår verksamhet

Information om utveckling och lärande

Dokumentation sätts upp på väggarna och bilder från vår verksamhet visas på en monitor i tamburen. Föräldrarna får även månadsbrev som beskriver vad som hänt senaste månaden och vad som händer framöver.

Den viktigaste informationskanalen är de dagliga samtalen mellan föräldrar och personal vid lämning och hämtning av barnen.

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2017

Kontakt


 • Förskolechef
  Direkt: 0492-76 94 21

 • Administratör förskolor samt Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem.
  Direkt: 0492-76 90 79

Besöksadress och telefon

Sagovägen 4
598 31 Vimmerby

Avdelningar:
Toker 0492-76 92 09
Glader 0492-76 92 08