Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Projekt inom förskolan / NTA

NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla

NTA står för "Naturvetenskap och Teknik för Alla". Det är ett skolutvecklingsprogram som är till för att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Genom NTA vill man underlätta arbetet med att uppnå läroplanens och kursplanernas mål inom naturvetenskapliga ämnen och teknik. NTA riktar sig till förskolan, grundskolan, främst till år F-6 men utvecklas för att kunna användas även i år 7-9. NTA erbjuder en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi och teknik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum.

Till varje NTA-tema finns experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8-10 veckor. Eleverna bygger sen upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande. I konceptet ingår handledningar för lärare och elever, materialsats för laborativt arbete och utbildningar för pedagoger.

Vimmerby kommun är sedan 2006 medlemmar i NTA. Genom sitt medlemskap där har alla pedagoger, elever och barn tillgång till det skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik som erbjuds genom NTA.

Idag används NTA av alla förskolor, de flesta lärare och elever från förskoleklassen till och med årskurs 6 på de flesta skolor inom kommunen samt i årskurs 8 på Vimarskolan. Under höstterminen 2010 är det 655 barn och elever som tillsammans med sina lärare arbetat med ett tema.

Varje termin finns möjligheten att arbeta något av de 16 teman som är inköpta. Efter användning hämtas materielen, kompletteras och levereras till en ny klass inför nästa period. Det tema vi kommer att köpa in nästa gång är Mönster och Algebra som handlar om matematik.

Samordnare i Vimmerby är Yvonne Nyman. Det uppdraget innebär att organisera NTA-verksamheten så att varje deltagande lärare får den kompetensutveckling, de handledningar och det materiel som de behöver. Se kontaktuppgifter för Yvonne i den högra kolumnen.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt