Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Projekt inom förskolan / Tema luft

Tema luft

Tema luft är ett projekt som är framtaget med fokus på barn i förskoleålder där upptäckarglädje och utforskande har varit ledord i processen. Luft är något som barn har lätt att associera till och man kan arbeta med luft på flera olika sätt.

Temat innehåller 32 olika uppdrag av vilka flera kan varieras på olika sätt vilket skapar förutsättningar för ett mer varaktigt och kreativt tänkande. Vissa experiment genomförs som demonstration i dialog med barnen, ofta uppbyggt kring en berättelse av något slag. Andra experiment aktiverar eleverna där de ges utrymme att lösa problem, bygga och konstruera. Grunden för arbetet med temat utgår från barnens erfarenheter och frågor kring naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Målen för tema luft är:

  • Visa att luft finns och att luft både tar plats och kan vägas.
  • Upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till luft.
  • Göra barnen medvetna om luftens egenskaper.
  • Skapa förståelse för hur viktig luften är för livet och klimatet på jorden.
  • Träna barnen att göra förutsägelser och iakktta förändringar.
  • Lära barnen hantera enkel laborationsutrustning och utveckla sin finmotorik.
  • Ge barnen möjlighet att studera och diskutera luften som drivkraft, vindhastighet, lufttryck, mätmetoder, luftfarkoster, väderfenomen och skillnader och likheter mellan luft och vatten.
  • Stimulera barnens språkutveckling.
Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt