Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Projekt inom förskolan / Tema vatten

Tema vatten

Tema vatten är ett projekt som är framtaget med fokus på barn i förskoleålder där upptäckarglädje och utforskande har varit ledord i processen. Vatten är något som barn har lätt att associera till och man kan arbeta med vatten på flera olika sätt.

Temat innehåller 34 olika uppdrag av vilka flera kan varieras på olika sätt vilket skapar förutsättningar för ett mer varaktigt och kreativt tänkande. Vissa experiment genomförs som demonstration i dialog med barnen, ofta uppbyggt kring en berättelse av något slag. Andra experiment aktiverar eleverna där de ges utrymme att lösa problem, bygga och konstruera. Grunden för arbetet med temat utgår från barnens erfarenheter och frågor kring naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Målen för tema luft är:

  • Skapa förståelse för vatten som ett exempel på naturens kretslopp.
  • Upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten.
  • Göra barnen medvetna om vattnets olika (och unika) egenskaper.
  • Skapa förståelse för hur viktigt vattnet är för livet på jorden.
  • Träna barnen att göra förutsägelser och iakktta förändringar.
  • Lära barnen hantera enkel laborationsutrustning och utveckla sin finmotorik.
  • Ge barnen möjlighet att studera och diskutera begrepp som lösning, spädning, ytspänning, filtrering, smälta, frysa, tryck, aggregationstillstånd, lyftkraft och impregnering.
  • Stimulera barnens språkutveckling.
Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt