Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Projekt inom grundskolan / Skapande skola

Skapande skola

Under 2008 inledde regeringen "Skapande skola" i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Kulturrådet har på regeringens uppdrag fördelat över hundra miljoner kronor till kulturinsatser i grundskolans årskurs 4-9. Tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ska premieras då det är en väsentlig del av lärandet. 

Från och med år 2011 omfattar "Skapande skola" hela grundskolan. Satsningen inleddes 2008 med årskurs 7-9 och från och med 2010 omfattades även årskurserna 4-6. En utgångspunkt för satsningen är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår.

Sidan uppdaterad den 5 februari 2017

Kontakt