Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Rumskulla

Rumskulla skola

Rumskulla skola ligger i Rumskulla by, som ligger cirka 25 km väster om Vimmerby i en gammal kulturbygd. Många barn bor i närheten av skolan, de barn som bor i byarna runt omkring åker skolskjuts. Skolan ligger nära skog och ängar.

Skolan består av två byggnader. A-byggnaden har sju arbetslokaler varav en är bibliotek, ett arbetsrum för lärare och ett personalrum. Under eftermiddagstid disponerar fritidshemmet delar av lokalerna. B-byggnaden består av en gymnastiksal, kök och matsal och förskola. 

Eleverna får undervisning i trä och metall- och textilslöjd vid Södra Vi skola och åker dit med buss en förmiddag varannan vecka. Eleverna i de lägre åldrarna har utomhuspedagogik en gång i veckan. Undervisningen äger rum vid skolskogen, bäcken, ängen och på andra ställen.

På baksidan av A-byggnaden finns en stor gräsplan som används till olika bollsporter och lek. Mellan byggnaderna finns lekytor med basketplan, hagar, sandlåda, båt och rutschkana. Dessutom finns gungor och andra lekredskap. På skolgården finns en kulle som ger möjligheter till pulkaåkning. Lekytorna är gemensamma för skola, förskola och fritidshem. Fritidshemmet och förskolan har även ett trädgårdsland.

Sidan uppdaterad den 6 juli 2017

Kontakt


  • Rektor AL-skolan F-6, Rumskulla skola
    Växel: 0492-76 92 38

  • Skoladministratör (F-6), fritidshemmen Gullvivan, AL-skolan
    Direkt: 0492-76 96 20

Besöksadress

Mariannelundsvägen 4
598 92 Vimmerby
Telefon: 0492-76 98 03