Du är här: Hem / Barn & utbildning / Grundskola / Skoldatateket

Skoldatateket

Vi lär på olika sätt och på olika lång tid. IT öppnar möjligheter för skolan att erbjuda eleverna olika vägar att nå målen för utbildningen. Alternativa verktyg i lärandet – som talsynteser, stavningskontroll, talböcker och dylikt - är för en del elever en förutsättning för att kunna ta till sig information och nå målen i skolan.

Det är viktigt att skolpersonalen har kunskap om IT-utvecklingens möjligheter.  Datorn kan vara ett värdefullt hjälpmedel vid inlärning för barn och ungdomar som har koncentrationsproblem eller läs- och skrivsvårigheter.

På skoldatateket kan man ansöka om råd och stöd i vilka verktyg och pedagogiska program som kan vara lämpliga för enskilda elever.

Eleven får under en begränsad tid låna en bärbar dator med utvalda program och tillbehör alternativt en iPad med utvalda applikationer för att pröva vad som skulle kunna fungera bäst. Han/hon får tillsammans med sina lärare utbildning i hur man använder de olika verktygen på rätt sätt.

Sidan uppdaterad den 31 januari 2017

Kontakt