Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Skolan i världen

Skolan i världen

Skolornas arbete med internationalisering har identifierats som en nyckelfaktor för att nå framgång. Genom en medveten strategi utifrån de behov skolan har kan internationella samarbeten och kontakter ge ny kompetens för att utveckla och skapa bättre förutsättningar för både elever och personal.

Mot bakgrund av detta arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby på att öka de internationella inslagen i sina verksamheter. Genom att utgå från de behov som finns kan finansiering via EU-medel ge möjligheter, till exempelvis elevutbyten, praktik utomlands, personalfortbildning i annat land och långsiktiga samarbeten med skolor för att utbyta erfarenheter och få ny kompetens. 

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt