Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Lov och ledigheter

Lov och ledigheter

Skolstarten höstterminen 2017, måndagen 21 augusti

Astrid Lindgrens skola

Förskoleklass-åk 6, kl 08.15, samling på skolgården, åk 7-9, samling i AL-skolans idrottshall, kl 08.20

Vimarskolan

Förskoleklass-åk 6 och grundsärskolan, kl 08.15, samling i hemklassrummen, åk 7-9 samling i Idrottshallen, kl 08.15

Frödinge skola, Tuna skola, Storebro skola, Rumskulla skola, Bränebro skola och Djursdala skola, kl 08.00 och Södra Vi skola, kl 08.30 

Vimmerby gymnasium

Måndag 21 augusti, upprop i matsalen kl 08:30 för följande program: El- och energiprogrammet (EE, IMPROEE), fordons- och transportprogrammet (FT, IMPROFT), handels- och administrationsprogrammet (HA samt IMPROHA, IMYRKHA), industritekniska programmet (IN samt IMPROIN, IMYRKIN), restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL, IMPRORL), introduktions-programmen (IMIND, IMSPR, IMYRK). 

Kl 09.30, åk 1 för följande program: Naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA samt IMPRESA) och teknikprogrammet (TE). 

Tisdag 22 augusti, kl 08.15 upprop för åk 2-3, lokaler kommer att framgå av anslag på gymnasiet.

Vid frågor om gymnasiet kontakta expeditionen, 0492-76 92 53. 

Skolskjutsar 

Eleverna åker till och från skolan med ordinarie bussar och skolskjutsar. De elever (förskoleklass–gymnasiet) som åker med upphandlad skolskjuts, får ett brev hem med information om resan till och från skolan innan skolstarten.

Frågor om skolskjuts besvaras av samhällsbyggnadsavdelningen, 0492-76 90 74.        

Vimmerby Lärcenter

Måndag 21 augusti, 08.30, vuxenutbildningen startar med upprop i cafeterian i Focushuset. 

Läsårstider

Vårterminen 2017

Måndag 9 januari - fredag 16 juni

Lovdagar 

9 januari, studiedag

20 februari - 24 februari, sportlov 

20 mars - 21 mars, studiedagar

18 april - 21 april, påsklov 

26 maj, lovdag 

5 juni, lovdag

Höstterminen 2017

Måndag 21 augusti - torsdag 21 december

Lovdagar

20 september - 21 september, studiedagar 

30 oktober - 3 november, höstlov 

Vårterminen 2018

Måndag 8 januari - fredag 15 juni 

Lovdagar

8 och 9  januari, studiedagar

19 februari - 23 februari, sportlov 

14 mars, studiedag

3 april - 6 april, påsklov

30 april, lovdag

11 maj, lovdag 

Sidan uppdaterad den 5 juli 2017

Kontakt

Om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan, kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns särskilda skäl.