Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan

I grundsärskolan går elever som på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada inte kan följa undervisningen och nå kunskapsmålen för grundskolan. 

Eleverna i grundsärskolan läser efter samma läroplan som grundskolan men efter en egen kursplan. Utbildningen syftar till att ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Eleverna ska få en undervisning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

Träningsskolan 

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan för de elever som inte kan nå målen för grundsärskolan. Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2017