Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundsärskola

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada inte kan följa undervisningen och nå kunskapsmålen för grundskolan.

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan för de elever som inte kan nå målen för Grundsärskolan.

Utbildningen syftar till att ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Eleverna ska få en undervisning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Sidan granskad den 27 december 2016