Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden gör det svårt att förutse villkoren i arbetslivet och att skaffa sig kunskaper om alla yrken. Detta ställer krav på att skolan utvecklar elevernas förmåga att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisning, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser och berör all personal i skolan. Ett utvecklat samarbete och goda kontakter med olika arbetsplatser och med arbetsmarknadens organisationer kan belysa och synliggöra olika delar av arbetslivet för eleverna. Mångfalden av utbildningar gör det svårt för eleverna att överblicka vilka möjligheter de har. Information om utbildningsvägar och samarbete med olika utbildningsanordnare kan ge en mer heltäckande bild.

Sidan uppdaterad den 2 juni 2017

Kontakt