Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Campus Vimmerby / Om yrkehögskoleutbildning

Om yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningarna anpassas efter arbetsmarknaden

Tanken bakom yrkeshögskoleutbildningarna är att de ska finnas när och där de behövs. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Utbildningarna drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

LIA - Lärande i Arbete
De flesta utbildningarna inom yrkeshögskolan kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. Genom LIA:n får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden och dessutom kontakt med möjliga arbetsgivare redan innan du är klar.

Yh på distans
Yh-utbildnigar finns både på distans och som ortsbundna utbildningar. Distansupplägget kan se olika ut på olika utbildningar. Många har träffar på utbildningsorten. Läs noga i informationen så att du vet om upplägget fungerar för just dig.

Grundläggande behörighet
För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det kan vara att du behöver godkända betyg i en eller flera specifika kurser från gymnasiet. Vissa utbildningar kräver arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde för att du ska vara behörig. 

Möjlighet till behörighetsgivande förutbildning
Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven på en utbildning kan det finnas möjlighet att gå en förutbildning som ger de förkunskaper som krävs. 

Undantag från behörighetskraven
För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen
Utbildningar på ett års heltidsstudier (minst 200 poäng) leder till yrkeshögskoleexamen. För dem som läst under två år (minst 400 poäng) finns en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Antagning
Det är skolorna själva som sköter antagningen till sina utbildningar. Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Studiefinansiering
Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det gäller även LIA-perioderna ute på en arbetsplats.

Sidan uppdaterad den 9 februari 2018