Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Vimmerby Lärcenter / Komvux / Språk

Vimmerby Lärcenter

Språk

Kurs

Poäng

Svenska

 

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen tränar muntlig och skriftlig framställning med anpassning till mottagare och sammanhang. Här läser vi också skönlitteratur.
Vi tränar argumentation samt bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Dialekter, språklig variation i olika grupper i samhället och språkliga begrepp är andra områden som tas upp i kursen.

100 p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 

Bygger på kursen svenska 1 och arbetar vidare med både muntlig och skriftlig framställning för att till exempel argumentera, utreda och referera. I arbetet ingår studier av normer och stildrag för de olika texttyperna. Vi läser skönlitteratur från hela världen och ser på relationen mellan litteraturen och samhällsutvecklingen. I samband med läsningen tar vi upp litteraturvetenskapliga begrepp. Svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden är andra arbetsområden.

100 p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

Bygger på kursen svenska 2 och vidareutvecklar och fördjupar de språkliga färdigheterna och kunskaperna. Vi läser och arbetar med olika typer av texter, även av vetenskaplig karaktär och använder litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg för vår analys. Svenska språkets historia, utveckling, släktskapsförhållande, och språkförändring ingår också i kursen.

100 p

Engelska

 

Engelska 5 

Bygger vidare på grundskolans kurs 4. Kursens innehåll behandlar sådant som ligger i anslutning till elevernas studier, samhällsfrågor och arbetsliv. Vi läser, lyssnar, skriver och talar engelska i olika sammanhang för att kunna klara olika typer av situationer, även mer formella sådana.

Förkunskaper: Motsvarande grundskolenivå.

100 p

Engelska 6 

Fortsätter att utveckla och träna den språkliga förmågan för olika syften och varierande sammanhang. Vi tränar argumentation och diskussion och bearbetar texter för att förbättra och anpassa stil och språk. I kursen ingår också film och skönlitteratur.

100 p

Engelska 7

Här används engelska i mer teoretiska och komplexa sammanhang, även av mer vetenskaplig karaktär. I kursen ingår ett fördjupningsarbete som kräver olika strategier för informationshantering och källkritik tillsammans med språklig anpassning till syfte, mottagare och situation. Både muntlig och skriftlig framställning tränas och vi läser både äldre och samtida litteratur.

100 p

Engelska delkurs 1-4, på grundläggande nivå 

För dig som vill fräscha upp eller helt saknar grundskoleengelska. Ska utveckla kunskaper i engelska så att du kan ta del av och använda engelska i olika situationer och för olika syften. Språket sätts i relation till egna erfarenheter och kunskaper och vi övar att använda engelska i vardagliga situationer och aktiviteter.

600 p

Kurser kan i viss mån läsas på distans. 
Kurserna startar under förutsättning att tillräckligt antal
sökande finns.

 
Sidan uppdaterad den 30 oktober 2015

Kontakt