Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Fiber

Fiber

Regeringen har som mål att 90 % av kommuninvånarna ska ha tillgång till fiber om minst 100 megabit per sekund senast 2020. I Vimmerby kommun har ambitionen varit densamma och i september 2012 tog kommunfullmäktige beslut om att satsa på ett kommunal fibernät. Sedan dess har kommunens satsning på fibernät lett till att ett stort stamnät finns i kommunen. Det innebär att vi säkrat öppen fiber till de flesta av våra kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden. Det är vi glada för. Vi är också glada för att vi har kunnat bidra till att en stor del av landsbygden nu har uppkoppling via fiber.

Du har säkert läst i media och följt den debatt som pågått om kommunens finansiella situation. En mycket ansträngd investeringsbudget tillsammans med uteblivna kunder som valt andra leverantörer, har gjort att politikerna i Vimmerby kommun varit tvungna att omprioritera fiberutbyggnaden i kommunen. Vi vill fortsätta utbyggnaden men takten och den geografiska indelningen är förändrad. För tillfället kommer vi endast att kunna erbjuda fiberanslutning till privathushållen i tätorterna Storebro och Södra Vi där en stor del av grävandet redan är utfört. Du som bor i någon av de tätorterna har möjlighet att ansluta din fastighet till det öppna fibernätet för samma avgift som tidigare, det vill säga 18 490 kronor. Välkommen med din beställning senast den 31 oktober via hemsidan: www.vimmerbyfiber.se.

För er övriga invånare i Vimmerby kommun måste vi tyvärr meddela att vi i dagsläget inte vet när vi har möjlighet att återkomma till er om en fortsatt fiberutbyggnad i kommunen.

En positiv nyhet kring fiberutbyggnaden är att en av de tre ansökningar kommunen lämnat in om bidrag för fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden beviljats. Vi arbetar nu med frågan kring hur detta kan nyttjas på bästa sätt för kommunens invånare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Erik Paulsson (C)

Sidan uppdaterad den 8 juli 2016

Kontakt