Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Fiber

Fiber

Regeringen har som mål att 90 % av kommuninvånarna ska ha tillgång till fiber om minst 100 megabit per sekund senast 2020. I Vimmerby kommun har ambitionen varit densamma och i september 2012 tog kommunfullmäktige beslut om att satsa på ett kommunal fibernät. Sedan dess har kommunens satsning på fibernät lett till att ett stort stamnät finns i kommunen.

Sedan den 1 juli 2017 finns en person anställd som fibersamordnare på Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB). Vimmerby kommun har tecknat ett avtal där VEMAB tillhandahåller beställarfunktionen gentemot ITSAM, www.itsam.se . Tanken är att VEMAB ska initiera utbyggnader där det är som mest kostnadseffektivt och där intresse från fastighetsägare finns.

Du är välkommen att kontakta fibersamordnare och finner mer information och kontaktuppgifter på www.vimmerbyfiber.se .

Sidan uppdaterad den 8 juli 2016

Kontakt


  • Fibersamordnare
    Växel: 0492-76 93 00
    Direkt: 0492-76 93 49