Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygglov eller anmälan

Bygglov eller anmälan

Om du ska bygga nytt, om eller till måste du söka bygglov medan andra åtgärder kräver att du gör en anmälan. Beroende på vad du planerar att göra kan du också behöva söka rivningslov, marklov eller ansöka om strandskyddsdispens.

När du ansöker om bygglov prövas bland annat platsens lämplighet (till exempel planförhållanden) och byggnadens utformning. Vid nybyggnad av bostadshus eller fritidshus utanför detaljplanelagt område kan det vara en fördel att söka förhandsbesked.

Alla åtgärder kräver inte bygglov utan vissa kräver en anmälan. Det gäller till exempel om du vill installera eller göra viktiga ändringar i ventilationen, VA-systemet, eldstäder eller i rökkanalen. Åtgärder som väsentligt ändrar den bärande konstruktionen eller ökar brandrisken ska också anmälas.

Tänk på att du måste få ett startbesked innan du får påbörja arbetet med den åtgård du fått bygglov eller gjort anmälan för.

Har du frågor?

Vi på miljö- och byggnadsförvaltningen hjälper gärna till med information om bygglov och andra frågor.

Sidan granskad den 3 april 2018

Kontakt