Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd

Hälsoskydd

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja risken för olägenhet för människors hälsa och för miljön.

För att förebygga och undanröja risker utför vi tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling och lokaler för uthyrning. Vi handlägger även ärenden som gäller olägenheter för människors hälsa. Det kan till exempel vara problem med buller, fukt, mögel, tobak och rök från vedeldning.

Vårt arbete är till största delen reglerat av lagstiftning. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Sidan granskad den 31 maj 2016