Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Verksamhet med hälsoskydd / Solarier

Solarier

Anmälningspliktiga solarieverksamheter 

Om du bedriver verksamhet i form av solarium ska du anmäla det till kommunens miljöförvaltning.

Att tänka på

När du ska starta en solariesalong är du skyldig att följa Statens Strålskyddsinstituts föreskrifter. Sammanfattningsvis gäller följande:
• Verksamhet där solarier erbjuds till allmänheten är anmälningspliktiga till kommunen.
• Solarierna måste vara av UV-typ 3.
• Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solariet.
• Information om lämplig soltid ska finnas uppsatt vid solariet.
• Det måste finnas dubbla tidur, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
• SSI:s affisch med solråd ska finnas uppsatt vid eller på varje solarium.
• Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir oavsiktligt bestrålade. 

Tillsyn

Förutom anmälningsplikt är solarier miljöförvaltningens tillsynsområde. Vi bedriver vår tillsyn enligt strålskyddslagens och SSI:s föreskrifter. 

Lagstiftning och information

Du som är solarieansvarig kan få mer information via länkarna i högerkolumnen.

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2014

Kontakt