Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över att avfall hanteras enligt de bestämmelser som finns. Det kan gälla hur avfall sorteras, förvaras och transporteras utifrån bestämmelserna om producentansvar och farligt avfall.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel och kvicksilver. Avfall med producentansvar till exempel förpackningar, returpapper, elektrisk eller elektronisk utrustning, däck och bilar ska samlas in för återvinning eller återanvändning

Renhållningsordning och avfallsplan för Vimmerby kommun, se länkar i högerkolumnen.

Mer information om renhållning kan ni även läsa på Vimmerby Energi och Miljö AB:s hemsida.

Sidan granskad den 7 januari 2015

Kontakt