Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram

Att bevara biologisk mångfald kan ses som ett grundläggande
kriterium för hållbar utveckling. Med växter, djur och fungerande ekosystem i behåll bevarar vi även en god livsmiljö för människan. Det är detta vi vill lämna vidare till kommande generationer.

I arbetet för en hållbar utveckling skyddas miljön och naturresurserna nyttjas på ett uthålligt sätt. En förutsättning för detta är insikt i naturvårdsfrågor.

Naturvårdsplanering innebär att man samlar kunskap om naturen och systematiskt redovisar vilka områden som är av särskilt värde. Redovisningen kan sedan användas i ett naturvårdsprogram där kommunen talar om vilka ambitioner man har för kommunens naturvårdsarbete. Du hittar Vimmerby kommuns naturvårdsprogram till höger på sidan.

Orkidéer vid Örsåsa

Orkidéer på äng vid Örsåsa                            Foto: Björn Holm

Sidan granskad den 30 januari 2018