Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Skyddad natur

Skyddad natur

I Vimmerby kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Här kan du läsa om nationalparken och de naturreservat, riksintressen, naturminnen och Natura 2000-områden som finns i kommunen.

Nationalpark

En av länets två nationalparker finns i Vimmerby kommun, nämligen Norra Kvills nationalpark. Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna.

Naturreservat

I Vimmerby kommun finns två naturreservat. Det ena är naturreservatet Kvill som omfattar området runt Kvilleken. Det andra är Hässleby-Silverån som ligger i både Vimmerby kommun och Eksjö kommun. Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter.

Riksintresse för naturvården

I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa områden är Djursdalaområdet, Stångån och krönsjöarna, Örsåsa, Norra Kvill med Ydrefors – Rumskullaområdet och Silveråns Dalgång. Områden med riksintresse för naturvården skapas för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön.

Naturminnen

Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten. Det är enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård som kan bli naturminnen. Oftast handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller stenformationer.

Natura 2000-områden

I Vimmeby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är Djursdalabygden, Norra Kvills nationalpark, Örsåsa, Gnöst, Grönsved, Emåns vattensystem i Kalmar län och Väggeberg. Natura-2000 områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av gemensamt intresse för alla länder i EU.

Sidan uppdaterad den 20 juni 2016

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör/ekolog
    Direkt: 0495-24 14 26