Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Aktuella program och projekt / Nya vård- och omsorgsboendet / Trädgården
Trädgården kommer att erbjuda rekreation

Trädgården

Ambitionen ör att skapa en varierad gård som knyter an till det traditionellt småländska kulturlandskapet med sina ängar och  enebackar.

Gården har också mer trädgårdslika delar med rosenplaneringar, damm och utrymme för odling. Se siffrorna på bilden och förklaringarna nedan.

  1. En stor uteplats med många sittplatser och möjlighet till odling kommer att finnas vid varje huskropp
  2. Trädgården hägnas in med en gärdesgård
  3. Varje trädgård kommer att ha en trädgårdsdamm, en mindre slåtteräng, fruktträdgård och en rosenträdgård
  4. Damm för fördröjning av dagvatten
Sidan uppdaterad den 5 mars 2015