Du är här: Hem / Kommun & Politik / Ekonomi / Leverantörsfaktura

Leverantörsfakturor

Information till våra leverantörer

Vimmerby kommun tar från och med februari 2018 emot e-faktura i SVE-fakturaformat.  Vår tjänsteleverantör är Pagero som har samtrafikavtal med andra leverantörer av samma tjänst.

Info gällande e-faktura:

Momsregistrerinsnummer: SE212000078701

GLNnr : 2120000787 ( vi har inget specifikt GLN utan använder oss av vårt organisationsnummer utan bindestreck)

Referens: Fakturan ska innehålla en sexsiffrig referenskod. Om detta ej finns med kommer inte vårt system att acceptera och hantera fakturan.

Kontaktperson: Cornelia Lindgren, ekonomiavdelningen, cornelia.lindgren@vimmerby.se   0492-769019

Info gällande pappersfakturor:

För fakturor skickade per post använder sig Vimmerby kommun i dagsläget av extern fakturascanning i Malmö.

 För att fakturorna ska scannas rätt behöver fakturorna innehålla följande information:

 1. Adress:
  Vimmerby Kommun
  Box 50 413
  202 14 Malmö
  Referenskod (se punkt 2)
 2. Referenskod:
  Fakturan ska alltid vara märkt med en referenskod. Referenskoden skall uppges vid beställning av den som beställer varan eller tjänsten. Koden består av sex siffror, exempelvis: 101001

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst eller godkänd leverans om den infaller senare. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.

Sidan granskad den 29 juni 2017

Kontakter

Vår faktureringsadress är

Vimmerby kommun
Box 50 413
202 14 Malmö

Varje faktura ska märkas med en fastställd referenskod som fås får via ekonomienheten.

På fakturan ska även framgå tjänsteställe (avdelning/enhet) och beställarens namn.