Du är här: Hem / Kommun & Politik / Ekonomi / Leverantörsfaktura

Leverantörsfakturor

Information till våra leverantörer

Vimmerby kommun använder sig i dagsläget av extern fakturascanning i Malmö.

För att fakturorna ska scannas rätt behöver fakturorna innehålla följande information:

 1. Adress:
  Vimmerby Kommun
  Box 50 413
  202 14 Malmö
  Referenskod (se punkt 2)
 2. Referenskod:
  Fakturan ska alltid vara märkt med en referenskod. Referenskoden skall uppges vid beställning av den som beställer varan eller tjänsten. Koden består av sex siffror, exempelvis: 101001

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst eller godkänd leverans om den infaller senare. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.

 

 Vimmerby kommun, organisationsnummer 201200-0787, använder sig i dagsläget av extern fakturascanning.

Samtliga leverantörsfakturor med undantag för sekretessbelagda information scannas och tolkas maskinellt av en extern skanningsleverantör.

För att fakturorna ska scannas rätt behöver fakturorna innehålla följande information:

Sidan granskad den 29 juni 2017

Kontakter

Vår faktureringsadress är

Vimmerby kommun
Box 50 413
202 14 Malmö

Varje faktura ska märkas med en fastställd referenskod som fås får via ekonomienheten.

På fakturan ska även framgå tjänsteställe (avdelning/enhet) och beställarens namn.