Du är här: Hem / Kommun & Politik / Hantering av ärenden / Diarium

Diarium

Vårt diarium är ett register, eller en förteckning, över de handlingar som kommer in till eller skickas från en myndighet. Att föra ett diarium är ett av flera sätt att ordna sina dokument. Registreringen sker oftast i ett särskilt datorprogram.

Det finns även andra sätt att hålla ordning på sina handlingar, till exempel att förvara dem i kronologisk eller alfabetisk ordning. Det viktiga är att det går att hitta handlingen igen.

De regler som styr registreringen/diarieföringen finns i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel och i Offentlighets- och sekretesslagen. Kommunen är bara skyldig att diarieföra handlingar som är sekretessbelagda, vilket framgår av 5 kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen. Ändå diarieförs mycket mer och det beror att vårt diarium är ett sökverktyg som underlättar för oss när vi letar efter handlingar.

Undantag för diarieföring av sekretessbelagda handlingar finns för handlingar som rör vissa handlingar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, till exempel journaler.

Sidan uppdaterad den 2 februari 2017

Kontakter