Du är här: Hem / Kommun & Politik / Internationella kontakter / Thorlakshöfn

Thorlakshöfn

Vår isländska vänort Þorlákshöfn (Thorlákshöfn) är centralort och administrativt centrum i Ölfus-regionen. Staden har en befolkning på cirka 1500 personer och har fått sitt namn efter biskop Þorlákur Helgi som var verksam under medeltiden.

Ölfus-distriktet täcker en yta på cirka 1000 km2. Energibehovet täcks enkelt med hetvatten från de många källorna. Mark, miljövänlig energi och hamnen i Þorlákshöfn är idag grunden för den ekonomiska tillväxten i Ölfus.

Fiske har alltid varit en viktig näring i Þorlákshöfn som har den bästa naturliga hamnen vid Islands sydkust nära rika fiskevatten. Det byggdes aldrig någon hamn anpassad för motoriserad trafik och år 1950 fanns det bara en registrerad fastighet i Þorlákshöfn. Under andra hälften av 1900-talet ökade fiskerinäringen och då började också befolkningen att öka.

Ett vulkanutbrott på Hemön år 1973 i Västmannaöarna visade att behovet av en annan större hamn på Islands sydkust var nödvändig. Under en period var man rädd att lavaflödet skulle göra det omöjligt att nå hamnen på Västmannaöarna, som då var den viktigaste hamnen på Islands sydkust. Under en natt i januari år 1973 evakuerades Hemöns hela befolkning via båt och flyg till Þorlákshöfn som då var färjeläge för Västmannaöarna. Utbrottet varade ända till juni och under den tiden fungerade Þorlákshöfn som hem för många av de evakuerade och för en stor del av Hemöns fiskeflotta.

Landnámabók, ett gammalt manuskript som beskriver hur Island koloniseras under 800- och 900-talen, beskriver hur Ingólfur Arnarson, Islands första bosättare, tillbringade sitt tredje år i Ölfus. Våren efter hittade hans slavar, Vífill and Karl, pelarna från högsätet som Ingólfur tidigare hade kastat i havet med orden att ”där de flyter i land ska jag bosätta mig”. De flöt i land i Reykjavík som därefter blev hans hem. Karl tyckte inte om att flytta till Reykjavík. Han rymde tillbaka till Ölfus med sin kvinna.

Tack vare dagens utmärkta vägnät är det lätt att ta sig från Reykjavík till Þorlákshöfn. Det är en resa på cirka 30 minuter och har i praktiken inneburit att Ölfur blivit en allt mer populär bostadsort för de som arbetar i huvudstaden.

Landskapet i Ölfus är speciellt och mycket annorlunda, sett ur vårt perspektiv. Det finns stora, gröna, gräsbevuxna kullar, men inga träd. I våtmarkerna frodas fågellivet. I vattendragen finns lax och öring och vid kusten får fiskaren dela vattnet med sälarna. Marken är bördig, men öns vulkaniska ursprung är ständigt närvarande. Här finns vulkaner, varma källor och strömmar, stelnade lavafloder och grottor. Här hittar du också ett av världens största geotermiska områden, Hengill i Ölfus, där stora mängder hett vatten strömmar upp från jordens inre.

Sidan granskad den 8 februari 2012

Kontakt