Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kontroll och uppföljning / Ansvarsfrihetsprövning

Ansvarsfrihetsprövning

När revisionsberättelsen lagts fram för fullmäktige ska fullmäktige ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för föregående år. Beslutet ska vara fattat före juni månads utgång och bör vara taget innan fullmäktige godkänner årsredovisningen.

Fullmäktige ska avgöra om kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet. Det innebär att de godkänner att nämndens arbete genomförts på ett bra sätt och att ekonomin skötts under det gångna året.

Fullmäktige har suverän beslutanderätt och kan välja om de vill fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag, eller om de vill göra en annan bedömning.

Om fullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet kan de besluta om att väcka skadeståndstalan och/eller att återkalla uppdraget för enskilda förtroendevalda. I praktiken innebär det att:

  • Ansvarsfrihet beviljas
  • Ansvarsfrihet vägras utan annan påföljd, "politisk prickning"
  • Ansvarsfrihet vägras och den förtroendevalda entledigas,  "får sparken"
  • Ansvarsfrihet vägras och kombineras med skadeståndstalan
  • Ansvarsfrihet vägras och den förtroendevalde entledigas i kombination med skadeståndstalan

Fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan måste motiveras och beslutet kan överklagas.

Sidan granskad den 19 januari 2018

Kontakter