Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kontroll och uppföljning / Intern kontroll

Intern kontroll

Den interna kontrollen innebär en trygghet både för dig som medborgare, för våra förtroendevalda och för oss som arbetar inom de kommunala verksamheterna.

Den interna kontrollen är en kvalitetskontroll av den kommunala verksamheten. Ansvar och rutiner blir tydliga. Våra förtroendevalda får en bättre kontroll över verksamheterna och samtidigt får vi alla en insyn i hur arbetet fungerar i praktiken. Problem och brister rapporteras in. Genom kontinuerlig återkoppling skapas möjligheter att utvecklas och förbättras.

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen ligger hos de förtroendevalda, eftersom det är de som fattar besluten som styr kommunens verksamheter. Samtidigt sker mycket av det praktiska arbetet med intern kontroll ute bland medarbetarna.

Att arbeta med intern kontroll innebär att skapa ordning och reda, att veta att det som behöver göras blir gjort och att det sker på ett effektivt och säkert sätt. Det handlar också om att, genom samarbete, nå kommunens mål.

Genom intern kontroll skapas förutsättningar för att kunna uppnå en bra uppföljning och styrning. Den interna kontrollen bidrar också till en effektiv och säker verksamhet och till att kommunens ekonomiska resurser används på bästa sätt.

Sidan uppdaterad den 3 april 2013

Kontakter