Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Vad gör kommunen?

Vad gör kommunen?

Kommunen har ansvaret för många saker som du som bor i kommunen kan ha nytta av. Vi ser till att det finns förskolor, skolor och fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kommunen har också ett ansvar för att gamla eller sjuka människor får hjälp när de inte orkar sköta sig själva. Räddningstjänsten hjälper till att göra kommunen trygg och säker.

Vi som arbetar inom kommunen ser också till så att det kommer rent vatten i din kran, att ditt avloppsvatten renas och att dina sopor blir hämtade. Kommunen ordnar också med att hålla gator och badplatser rena. Vi ser också till att du kan låna böcker på ditt bibliotek och mycket, mycket mer.

Vad säger lagen?

Vad en kommun får och inte får göra regleras i lag. I kommunallagen (2 kapitlet, 1 paragrafen) står det att:

”Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall hanteras enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting, eller någon annan.”

Lagen ställer alltså två grundläggande krav på kommunen; kravet på ett allmänintresse för verksamheten för att kommunen ska bedriva den och kravet på att verksamhet måste ha anknytning till kommunen. Principiellt är det förbjudet att ge understöd åt enskilda verksamheter.

Kommunallagen är en så kallad ramlag. Det innebär att det finns utrymme för tolkningar för hur lagen ska förstås. Tvister avgörs av Regeringsrätten.

Enligt lagen har kommunen ansvar för

 • social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • skolgång för barn och ungdom
 • vatten och avlopp
 • lokal och regional trafik (samverkan)
 • civilförsvar
 • plan- och byggfrågor
 • räddningstjänst
 • miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • bostadspolitik
 • fritid, idrott, kultur, ungdom
 • renhållning och avfallshantering

Det finns verksamheter som kan bedrivas på frivillig grund, till exempel

 • fritidsverksamhet
 • kulturverksamhet (bortsett från biblioteken)
 • bostäder
 • energiförsörjning
Sidan granskad den 12 mars 2012

Kontakt