Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfullmäktige / Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla. Kallelsen sätts upp på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum. Den publiceras också i lokaltidningen.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen ojusterade på hemsidan.  Om du önskar se det justerade protokollet är du välkommen att besöka administrativa avdelningen i Stadshuset.

Kallelse till sammanträdet:

Protokoll från sammanträdet:

 
2018 2018  
2018-05-28    
2018-04-23  2018-04-23  
Bilaga- Årsredovisning Vimmerby    
Bilaga- Årsredovisning Regionförbundet    
2018-03-26 2018-03-26  
2018-02-26 2018-02-26  
2018-01-29 2018-01-29  
2017 2017  
2017-12-18 2017-12-18  
2017-11-27 -Budget för 2018  2017-11-27  
2017-11-27    
2017-10-23 2017-10-23  
2017-09-25  2017-09-25  
2017-06-19 - Kompletterande handlingar 2017-06-19  
2017-06-19    
2017-05-29 - Kompletterande handlingar    
2017-05-29  2017-05-29  
2017-04-24 - Årsredovisning 2016    
2017-04-24 2017-04-24  
2017-03-27 - Kompletterande handlingar    
2017-03-27 2017-03-27  
2017-02-27  2017-02-27  
2017-02-27 ärende 8    

 2017-01-30

 

 2017-01-30

 

 

2016

2016-12-19 

2016-12-19 - kompletterande handlingar

2016-11-28 

2016-11-28 - kompletterande handlingar

2016-10-24 

2016-09-26 

2016-06-27 

2016-06-27 - kompletterande kungörelse

2016-05-30 - kompletterande kungörelse

2016-05-30 

2016-04-25 Revisorernas Granskning av Vimmerby kommuns fiberprojekt 

2016-04-25 - kompletterande kungörelse

2016-04-25

2016

2016-12-19

 

2016-11-28 

  

2016-10-24 

2016-09-26

2016-06-27 


2016-05-30-(1)

2016-05-30 -(2)

2016-04-25

 2016-04-25 - omedelbar justering


 
2016-03-21- kompletterande kungörelse  2016-03-21  
2016-03-21    

2016-02-29

2016-01-25

2016-01-25 - ärende 11

2016-02-29

2016-01-25

 

 
     
2015  2015  
2015-12-14  2015-12-14  
Kompletterande kungörelse    
2015-11-23  2015-11-23  
- Budget 2016 med plan 2017-2018    
Biblioteksplan 2015-2018    
- Kompletterande kungörelse    
2015-10-19  2015-10-19  
- bilaga delårsrapport    
2015-09-28  2015-09-28  
- Kompletterande kungörelse  2015-09-28 § 183  
- bilaga sluttäckning    
2015-06-22  2015-06-22  
- Ärendelista    
- Kompletterande kungörelse    
- Kompletterande handling     
- Förslag rambudget 2016    
- Vackra Vimmerby Gestaltningsprogram    
2015-05-25 2015-05-25  
- bilaga ärende 7    
- bilaga ärende 11
   
- bilaga ärende 13
   
- kompletterande handlingar    
2015-05-04 2015-05-04  
2015-04-27 2015-04-27  
- årsredovisning 2014    
- bilagor ärende 4, 6, 21, 22 och 27    
- kompletterande kungörelse inkl. handlingar    
2015-03-30  2015-03-30  
Kompletterande kungörelse 2015-03-30    
2015-02-23  2015-02-23  

Bilaga till ärende 13 KF 2015-02-23

Kompletterande kungörelse och handlingar

   
2015-01-26  2015-01-26  
Kompletterande kungörelse och handlingar    
     
2014 2014  
2014-12-15 2014-12-15  
2014-12-08 2014-12-08  
Kompletterande handlingar    
Kompletterande kungörelse    
2014-11-24 2014-11-24  
Kompletterande handlingar, ärende 3, 12, 23 samt Budget 2015    
Kompletterande kungörelse och handlingar    
2014-10-20 2014-10-20  
Kompletterande handlingar, ärende 13    
Kompletterande handlingar    
2014-09-29 2014-09-29  
2014-06-23 2014-06-23  
Kompletterande kungörelse, ärende 18 och 21 A    
Kompletterande handlingar, ärende 5-15    
Kompletterande handlingar, ärende 17    
Kompletterande handlingar, ärende 26    
2014-05-19 2014-05-19  
Kompletterande handlingar, ärende 4    
Kompletterande handlingar, ärende 10    
2014-04-28 2014-04-28  
Kompletterande handling, ärende 4    
Kompletterande handlingar/ärenden    
2014-03-31 2014-03-31  
Kompletterande handlingar. ärende 9    
Kompletterande handlingar, ärende 10    
2014-02-24 2014-02-24  
Kompletterande kungörelse    
2014-01-27 2014-01-27  
Kompletterande handlingar, ärende 4    
Kompletterande handlingar, ärende 8    

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Med denna information vill kommunstyrelsen informera dig om att kommunstyrelsen behandlar personuppgifter genom att publicera kallelser och protokoll på kommunens hemsida. Syftet med denna publicering är främst att underlätta för allmänheten att ta del av dessa dokument.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du kontakta kommunstyrelseförvaltningen. Enligt personuppgiftslagen har du också rätt att begära rättelse av personuppgifter som behandlas i strid med lagen.

Sidan uppdaterad den 1 februari 2018