Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfullmäktige / Valberedningen

Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning är den grupp som förbereder och lämnar förslag på ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Valberedningen arbetar också fram förslag till representanter inom företag och organisationer.

Valberedningen har sitt tyngsta arbete i början av mandatperioden, men det sker också ett visst löpande arbete. Om någon politiker slutar ska en ersättare utses av fullmäktige och då är det valberedningens upppgift att arbeta fram förslag.

Sidan granskad den 4 januari 2017

Kontakt