Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott infördes den 1 mars 2016 efter beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ersätter den tidigare presidieberedningen. Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av fyra  ledamöter och fyra ersättare.

Arbetsutskottet sammanträder två gånger i månaden de veckor då kommunstyrelsen inte sammanträder.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017

Kontakt