Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott infördes den 1 mars 2016 efter beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ersätter den tidigare presidieberedningen. Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av totalt fyra stycken ledamöter.

Arbetsutskottet sammanträder två gånger i månaden de veckor då kommunstyrelsen inte sammanträder.

Sidan uppdaterad den 8 mars 2016

Kontakt