Du är här: Hem / Kommun & Politik / Övrig medborgarservice / Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Bokning av vigselförrättare och lokal

Kontakta Vimmerby kommun så hjälper vi till att boka borgerlig vigselförrättare och lokal. Bokningsförfrågningar görs i första hand via kommunens formulär på hemsidan eller via funktionsbrevlådan för borgerliga vigslar. Handläggare går lättast att nå onsdagar kl 8-12 (för kontaktuppgift för funktionsbrevlåda och handläggare se rutan uppe till höger på denna sida). Besök hos handläggaren ska bokas i förväg.

Har brudparet något speciellt önskemål om vem som ska vara vigselförrättare frågar vi den personen i första hand. Annars blir det den som har tillfälle. Normalt har vigselförrättarna tjänstgöringsplikt dagtid måndag-fredag, men har brudparet önskemål om att ha vigsel på helgdag brukar det gå att ordna.

Boka vigsel

I Vimmerby kommun finns fem särskilt förordnade vigselförrättare. Vigselförrättarna är:

 •  
  • Ingela Nilsson Nachtweij (C)
  • Therese Jigsved, kanslijurist
  • Kjell-Åke Hansson
  • Vakant 
  • Vakant 

Vigsel förrättas vanligtvis i rådhussalen i Rådhuset i Vimmerby. Det går även bra att bestämma en annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Uppgifter som behöver lämnas

För att kunna förbereda vigseln behöver vi få in intyg om hindersprövning och intyg om vigsel av brudparet. Därutöver behöver vi uppgifter på fullständiga namn och hemvist på brudparet. Giltig legitimation ska visas för vigselförrättaren före vigselakten.

Vi tar fram vigselprotokoll och vigselbevis som vigselförrättaren skriver under efter förrättad vigsel. Vigselförrättaren skriver även under intyg om vigsel som vi sedan skickar tillbaka till Skatteverket. Efter vigseln får brudparet med sig vigselbevis och vigselprotokoll som de behåller.

Vittnen och andra gäster

Vigselceremonin ska bevittnas av två vitten som är minst 18 år. Brudparet kan ha egna vittnen eller så ordnar vi vittnen. Har brudparet egna vittnen, behöver vi namn och adress på vittnena. Det räcker om ni skickar in uppgifterna 1-2 veckor före vigseln. Andra gäster utöver vittnena är också välkomna och för att planera bokning av lokal vill vi gärna att brudparet talar om hur stort sällskapet blir.

Kostnader

Att viga sig borgerligt i Vimmerby kommun är kostnadsfritt. Kommunen står för eventuell reseersättning till vigselförrättaren inom kommunens gränser.

Sidan uppdaterad den 18 november 2016

Kontakt

Adress

Skicka intyg om vigsel, intyg om hindersprövning och adressuppgifter till:

Vimmerby kommun
Att. Linda Adolfzén
Utvecklingsavdelningen
598 81 Vimmerby