Du är här: Hem / Kommun & Politik / Nämnder / Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i Vimmerby är ansvarig för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen (grundläggande och gymnasial), särvux, svenskundervisningen för invandrare (Sfi), samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare och högskoleprogram och fristående högskolekurser. Nämnden har ansvaret att följa upp hur ungdomar mellan 16-20 år är sysselsatta. 

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden är Lis Astrid Andersson (S) och vice ordförande Kjell Alexandersson (M).
Kommunens ansvar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter regleras i skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen, läroplaner och kursplaner.

Har du frågor om nämndens verksamheter eller om aktuella ärenden, kontakta förvaltningssekreteraren.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017

Kontakt