Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde klar
Vy över Vimmerby

Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde klar

Publicerad den 19 april 2018 Politik & förvaltning

Under våren har en genomlysning gjorts av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Resultatet redovisades på kommunstyrelsens sammanträde i mars och på sammanträdet den 10 april deltog barn- och utbildningsnämnden för att samråda kring genomlysningen.

– Genomlysningen är nu genomförd och vi har fått en rapport med olika förslag på åtgärder och med andra perspektiv, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson.

 

I november 2017 fick en extern utredare i uppdrag att genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Anledningen var att barn- och utbildningsnämnden ansåg att ytterligare ekonomiska resurser krävdes trots att nämnden tidigare fått tillskott.

– Frågan vi ställde oss var om det handlar om resurser eller om det går att arbeta annorlunda, säger Helen Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

I mitten på april fick kommunstyrelsen en presentation av rapporten av utredaren Agneta Gatel. Rapporten är framtagen genom intervjuer med barn- och utbildningsförvaltningens skolledare, förvaltningsledning samt granskning av tagit del av dokument, resursfördelningsmodeller och resultat.

– Det presenteras en del förslag på åtgärder i utredningen och alla förslag på förbättringar som ytterligare kan stärka vår verksamhet är välkomna. Rapporten kommer att användas som ett stöd för förvaltningen i det fortsatta arbetet, säger Lis Astrid Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Efter redovisningen tog kommunstyrelsen beslut om att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en handlingsplan utifrån rapporten.

– Vi kommer också att ha återkommande uppföljningar med nämnden för att följa upp läget, säger Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och ledare i verksamheterna är informerade om resultatet av genomlysningen.

Sidan uppdaterad den 19 april 2018