Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har till uppgift att:

  • Verkställa och följa upp politiska beslut som rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
  • Ge råd och stöd till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare samt ge information till allmänheten.
  • Ge råd och stöd till rektorer, personal samt samordna, utveckla och utvärdera verksamheten.

Vår verksamhet omfattar förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium och lärcenter med vuxenutbildning och sfi. Den administrativa personalen på förvaltningen arbetar koncentrerat kring sina uppdrag. De olika funktionerna ger stöd och service till verksamheterna, men ansvarar också för övergripande frågor inom skolområdet såsom till exempel information, ekonomi- och personalfrågor, strategisk planering samt utveckling och utvärdering av verksamheten.

Skolverksamheterna är indelade i tre verksamhetsområden; förskola, grundskola och gymnasium och vuxenutbildning.

Förskola: Mosippans förskola, Björkkullens förskola,  Backsippans förskola, Rumskulla förskola, Stenshults förskola, Norrängens förskola, Kottens förskola, Katthults förskola, Junibackens förskola, Lundens förskola, Skogsbackens förskola och Snövits förskola.

Grundskola: Astrid Lindgrens skola och fritidshem, Brännebro skola, Brännässlans fritidshem, Djursdala skola och fritidshem, Vimarskolan, Vimarskolans fritidshem, grundsärskolan, Frödinge skola och fritidshem, Södra Vi skola och fritidshem, Rumskulla skola och fritidshem, Storebro skola och fritidshem ochTuna skola och fritidshem.

Gymnasium/vux: Vimmerby gymnasium, vuxenutbildningen, sfi och samhällsorientering.

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2016

Kontakt