Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn och utbildningsförvaltningen har verksamhet för barn, elever och studerande i alla åldrar. Verksamheten består av förskolor, grundskolor, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen.

Den centrala förvaltningen stödjer barn- och utbildningsnämnden att leda och samordna nämndens verksamheter. Förvaltningen ansvarar bland annat för samordning av ekonomifrågor, kvalitets- och utvecklingsfrågor, utvärdering av verksamheten och nämndadministration.  

Vi ansvarar för 

  • Verkställa och följa upp politiska beslut som rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
  • Ge råd och stöd till barn, elever och deras vårdnadshavare samt ge information till allmänheten.
  • Ge råd och stöd till rektorer, personal samt samordna, utveckla och utvärdera verksamheten.

Så arbetar vi

Barn- och utbildningsförvaltningen består av verksamhetsområdena förskola, grundskola och gymnasieskola och vuxenutbildning. För förskolan, grundskolan och gymnasieskolan finns ansvariga verksamhetschefer. De har som uppgift att leda och stöjda förskolechefer och rektorer och utveckla sitt verksamhetsområde. Förskolechefer och rektorer är de pedagogiska ledarna för förskolor och skolor och har bland annat ansvar för personal- och ekonomifrågor. 

Sidan uppdaterad den 27 april 2017

Kontakt