Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen
Bild från Gästgivarhagen i Vimmerby.

Välkommen till socialförvaltningen

Vår organisation

I Vimmerby är socialnämnden den politiska nämnd som ansvarar för kommunens samlade socialtjänst. Nämnden har till sin hjälp en socialförvaltning som utifrån bland annat lagstiftning och nämndens politiska mål driver verksamheten.

Förvaltningschefen (socialchefen) heter Anette Nilsson. Om Anette Nilsson inte är i tjänst finns det en ställföreträdande socialchef., controller Cathrin Landholm.

Inom socialförvaltningen finns de tre verksamhetsområdena:
- äldreomsorg
- funktionshinder/hälso- och sjukvård
- individ- och familjeomsorg.

Här till höger finns mer information om socialförvaltningens organisation och om dokument som styr vår verksamhet. Där finns också kontaktuppgifter om du vill nå någon verksamhet eller chef inom vår organisation.

Socialförvaltningens arbetsuppgifter

Vi ansvarar bland annat för: 
- hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution
- hemsjukvård och rehabilitering
- ekonomiskt bistånd och rådgivning
- anhörigstöd
- vård av barn och ungdom
- stöd och vård vid missbruk
- familjerättsliga frågor och familjerådgivning
- stöd till personer med funktionsnedsättning
- ärenden om alkoholservering samt försäljningstillsyn
- kommunens mottagande av flyktingar och integrationsarbete. 

Sidan uppdaterad den 17 juli 2017

Kontakt


 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider måndag- fredag klockan 10.15- 12.00 samt klockan 13:00- 16.00. Tjänstemannajour helger, se fliken akut hjälp i vänstermarginalen.


 • LSS- och biståndshandläggare
  Växel: 0492-76 90 00
  Stadshuset, Stångågatan 28
  598 81 Vimmerby

  Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00. Akut hjälp, se flik i vänstermarginalen.

Kontakta oss

I listan till vänster på denna sida hittar du kontaktuppgifter till socialförvaltningens olika enheter och till våra chefer.