Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Kontaktuppgifter för socialförvaltning och socialnämnd / Kontakta oss - socialchef och stab

Kontakta oss - socialchef och stab

 
Namn                           Telefon
Anette Nilsson, socialchef 0492-76 91 11
Cathrin Landholm, controller (tf socialchef) 0492-76 91 10

Robert Lindström, verksamhetschef
för bemanningsenheten

0492-76 91 08
Petra Karlsson, ekonom 0492-76 91 01
Jenny Andersson, IT-samordnare 0492-76 91 12

Ordinarie: Hanna Alsér, kvalitetssamordnare

Vikarie: Pernilla Jakobsson, kvalitetssamordnare

0492-76 95 39
Camilla Lindström, förvaltningssekreterare 0492-76 90 46
Sirpa Lumme, medicinskt ansvarig sjuksköterska 0492-76 91 05
Lotta Gustavsson, förvaltningsadministratör 0492-76 91 09

Post till socialförvaltningen

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

 
Sidan uppdaterad den 1 juni 2017