Du är här: Hem / Kultur & fritid / Barn och ungdomsverksamhet / Barnkonventionen

Barnkonventionen

Astrid Lindgren föregrep Barnkonventionen med ungefär 50 år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Det faktum att Astrid Lindgren har en naturlig koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor och innebär att kommunens arbete med barnkonventionen blir extra viktigt.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-14 om en ny barnkonventionspolicy. Kultur- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för barnkonventionsarbetet i Vimmerby kommun och ansvarar för att handlingsplaner tas fram i samtliga nämnderna.

Syftet med policyn är att förankra barnkonventionen inom kommunal verksamhet. Samtliga förvaltningar ska verka för att barnkonventionen följs i planer och beslut inom all verksamhet i kommunen. Via metodarbete, utbildning och aktiviteter ska  barn och ungdomars rättigheter stärkas och lyftas fram.

Målet att barn och unga ska få möjligheter till inflytande och vara en del av beslutsprocesser i frågor som berör deras vardag.

Arbetet med barnkonventionen utgår från de fyra portalparagraferna:
• Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2).
• Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga (artikel 3).
• Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6).
• Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem (artikel 12).

Hör gärna av dig med synpunkter på barnkonventionsarbetet eller informationen på denna sida!

Sidan uppdaterad den 11 maj 2016