Du är här: Hem / Kultur & fritid / Barn och ungdomsverksamhet / Barnkonventionen / Kommunal barnkonventionspolicy

Kommunal barnkonventionspolicy

Hösten 2008 arbetade en styrgrupp inom Kultur- och fritidsförvaltningen fram en kommunal barnrättspolicy som under våren 2009 gick ut på remiss till samtliga förvaltningar och andra berörda grupperingar inom kommunen. I december 2009 togs barnkonventionspolicy av kommunfullmäktige i Vimmerby.

Policyn skall ses som en vägledning för hur de politiska nämnderna ska arbeta med barnkonventionen inom kommunal verksamhet och hur kommunen ska arbeta med informations- och utbildningsinsatser för att underlätta policyns förverkligande och ansvar för utvärdering och utveckling av arbetet med barnkonventionen inom kommunen.

Sedan 2015 ingår kommunens barnkonventionspolicy i Folkhälsoplanen

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt


  • Enhetschef folkhälsa och ungdomsverksamhet
    Direkt: 0492-76 92 99