Du är här: Hem / Kultur & fritid / Barn och ungdomsverksamhet / Barnkonventionen / Barnkonventionen i Vimmerby

Barnkonventionen i Vimmerby

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sedan dess har mycket hänt men fortfarande är det många barn och vuxna som inte känner till barnkonventionen och dess innehåll. I Vimmerby jobbar vi på flera plan för att integrera och göra barnkonventionen känd.

Barnkonventionspolicy – Barnkonventionspolicyn beskriver hur vi ska arbeta med barnkonventionen i Vimmerby, vilka mål som gäller och hur vi genomföra dem

Globträdsmodellen – Globträdsmodellen är en strukturerad modell för hur barn och unga ska få ökat inflytande och delaktighet.

Kunskapsspridning om barnkonventionen – är ett projekt från SKL (Sveriges kommuner och landsting) på initiativ av regeringen som Vimmerby kommun deltar i. I detta projekt försöker vi nå ut med kunskap om barnkonventionen genom att hitta nya vägar att nå ut till barn, deras föräldrar, personal och politiker.

Barnpiloter – Barnpiloter är kommunala sommarjobb som erbjuds ungdomar i år 1-2 på gymnasiet. De får sedan lära ut om barnkonventionen till år 6 elever.

Barnbokslut – Varje kommunal nämnd samt kommunstyrelsen har svarat på frågor inom fem olika områden och där angivit vad gör och tänker göra utifrån barnkonventionen. Detta görs i en barnbilaga, en bilaga till budgeten och som sammanställs i ett bokslut, ett barnbokslut.

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkätundersökning från ungdomsstyrelsen som vi genomfört i Vimmerby sedan 2005.

Mer information om ovanstående eller vad vi mer gör för barnkonventionsarbete kan du få via Anders Degerman.

Sidan granskad den 29 december 2015