Du är här: Hem / Kultur & fritid / Barn och ungdomsverksamhet / Kulturgarantin

Kulturgarantin

Kulturgarantin – alla barns rätt till kultur
Vimmerby kommun garanterar alla barn i förskolan och skolan minst en kulturupplevelse per läsår från det att de är tre år och tills de lämnar gymnasiet. Det kan till exempel vara en konsert, en teaterföreställning
eller en filmvisning.

Kulturgarantin grundar sig på FN:s barnkonvention och de nationella styrdokumenten för förskola och skola.

Kulturgarantin är en överenskommelse mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.

Kulturgarantins byggstenar är:

 • Barn och ungdomar garanteras minst en kulturupplevelse
  om året
 • Barn och ungdomar får skapa och reflektera kring
  upplevelserna tillsammans med lärare och kulturpedagoger
 • Kulturpedagogiken integreras i förskolans och skolans vardag
  genom samarbete, kompetensutveckling och
  erfarenhetsutbyte
Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa följande tjänstegarantier:

Alla barn/elever i Vimmerby kommun får uppleva minst en konsert, en film eller en teater-/musikföreställning om året från 3 års ålder.